Windmill Milieu Management Advies
Team van adviseurs
Windmill Milieu Management Advies is een zelfstandig en onafhankelijk milieuadviesbureau, gespecialiseerd in dienstverlening aan de overheid. Het bureau is in 2001 opgericht en wordt gedragen door een klein team van deskundige en gemotiveerde mensen. Door haar compacte omvang is Windmill in staat snel, flexibel en slagvaardig opdrachten uit te voeren tegen een concurrerend tarief. 

Op milieugebied is elk vraagstuk anders. Goed luisteren en de vraag exact in kaart brengen, is de eerste stap naar een hoogwaardig en bruikbaar eindadvies. Windmill staat garant voor kwaliteit en heldere communicatie gedurende het hele proces.

Voor verdere informatie kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen en vragen naar een van onze adviseurs.
drs. O.A.M. Beckers MBA
Olaf

o.beckers@wmma.nl

Milieueffectrapportages
Milieubeleid
​Omgevingsrecht
ing R.J.A. Alferink
Raymond

r.alferink@wmma.nl

Industrielawaai
Verkeerslawaai
​Externe veiligheid
ing. E.H.N. Heijnen
Emiel

e.heijnen@wmma.nl

Milieubeleid
Relatiebeheer


drs. C.L.B. Op den Camp
Clif

c.opdencamp@wmma.nl

Industrielawaai
Verkeerslawaai

ing. B.H.P. Deckers
Bianca

b.deckers@wmma.nl

Vergunningen
Externe veiligheid
​Milieuzonering
ing. L.M.C. Smeets 
Lars

l.smeets@wmma.nl

Akoestiek
Luchtkwaliteit
Stikstofdepositie

ing. D. van der Moere
Dieuwke

d.vandermoere@wmma.nl

Industrielawaai
Verkeerslawaai

ing. J.M.W. Geurts
Jos

j.geurts@wmma.nl

Stikstofdepositie
Luchtkwaliteit
​Handhaving
ing. P.G.H. Kerckhoffs 
Paul

p.kerckhoffs@wmma.nl

Industrielawaai
Verkeerslawaai

M.Lambie
Manuela

m.lambie@wmma.nl

Projectondersteuning
Administratie