Windmill Milieu Management Advies
Cursus Wet geurhinder en veehouderij
Met de introductie van de wet geurhinder en veehouderij is er veel veranderd in de wet- en regelgeving ten aanzien van geurhinder afkomstig van veehouderijen. Daarnaast kregen bevoegde gezagen ook de mogelijkheid tot het formuleren van eigen beleid om zo sturing te geven aan de ontwikkelingen binnen de eigen gemeente. Het zich eigen maken van nieuwe wetgeving en het optimaal gebruik maken van de mogelijkheden die deze biedt, gaat niet van zelf. Voor de intergemeentelijke milieudienst Beek-Nuth-Stein heeft Windmill een interne cursus verzorgd waarin de wetgeving werd toegelicht en de verschillende mogelijkheden voor een eigen geurbeleid werden aangereikt. Windmill heeft hiervoor een  schema ontwikkeld dat ondersteuning biedt bij het maken van keuzes.