Windmill Milieu Management Advies
Detachering
Personeelsverloop en een wisselende werkvoorraad zijn bij de meeste organisaties niet ongewoon. Veel lokale overheden kampen regelmatig met onderbezetting, vooral als het gaat om gekwalificeerde milieukundigen met relevante ervaring. Windmill heeft de specialisten in huis om pieken in het werk op te vangen of bij onderbezetting tijdelijk te vervangen. De ondersteuning kan ingevuld worden met een detachering bij de gemeente of provincie zelf. De werkzaamheden kunnen ook (deels) uitgevoerd worden ten kantore van Windmill. Detachering kan voor één of meerdere dagen gedurende kortere of langere tijd plaatsvinden.

Medewerkers van Windmill hebben de afgelopen jaren bij diverse gemeentelijke instellingen gewerkt op het gebied van milieubeleid, vergunningen, handhaving, akoestiek en afval.