Windmill Milieu Management Advies
Geurbeleid gemeente Horst aan de Maas
Voor de gemeente Horst aan de Maas heeft Windmill de noodzaak voor het opstellen van agrarisch geurbeleid beoordeeld. Windmill heeft de dossiers van de voornaamste veehouderijen gelicht en de geurconcentratie in en rondom alle kernen van de gemeente inzichtelijk gemaakt.

Vervolgens is bekeken welke groeiruimte nog mogelijk was voor de diverse veehouderijen. Aan de gemeente is een aantal goede handvatten geboden om nieuw geurbeleid te formuleren, met Windmill als sparring partner. Ter ondersteuning bij alle ruimtelijke projecten binnen de gemeente is door Windmill een aantal kaarten gemaakt waarmee inzicht wordt verkregen in eventueleagrarische geurbelemmeringen.