Windmill Milieu Management Advies
Handhavingstrajecten
Milieuhandhaving en de procedurele afhandeling is op landelijk initiatief sterk geprofessionaliseerd. Parallel hieraan worden hoge eisen gesteld aan de handhaver. Windmill is ervaren in het uitvoeren van efficiënte controles bij een breed scala aan inrichtingen. Wij kunnen overheden ondersteunen bij het opzetten van gerichte handhavingacties, het uitvoeren van controles en technisch rapporteren. Windmill neemt het hele traject graag over; vanaf het ophalen van de dossiers tot en met het voorbereiden van bestuurlijk juridische maatregelen kunt u vertrouwen op een gedegen partner. 

Capaciteitstekort
Heeft u een nijpend tekort aan handhavende ambtenaren? Zit u met de handen in het haar? Wellicht wordt u geconfronteerd met langdurige ziekte of zwangerschapsverlof. Op zeer korte termijn kunnen wij uw capaciteitstekorten opvangen. Volledig zelfstandig pakken onze ervaren medewerkers de dossiers op.
Complexe trajecten
Ook de complexere handhavingstrajecten kunt u met een gerust hart aan ons overlaten. Windmill heeft ruime ervaring zowel met industriële bedrijven als ook met bijvoorbeeld veehouderijen. 
Handhavingsbeleid
Het opstellen van handhavingsbeleid heeft grote voordelen. Zowel voor uw handhavende ambtenaren als ook voor de bedrijven schept een goed beleid duidelijkheid. En duidelijkheid geeft rust. Daarnaast is sinds de komst van de WABO het opstellen van integraal beleid steeds wenselijker.