Windmill Milieu Management Advies
Integrale handhaving gemeenten Gulpen-Wittem en Overbetuwe
Voor de Limburgse gemeente Gulpen-Wittem heeft Windmill een integraal handhavingsproject uitgevoerd. Aan de hand van een risicoanalyse zijn prioriteiten gesteld op basis waarvan een handhavingsuitvoeringsprogramma is opgesteld. Daarnaast is bekeken welke afdelingen (gedeeltelijk) taken met elkaar kunnen delen.

Op deze wijze zijn toezichthouders, handhavers en wijkbeheerders nauwer en effectiever gaan samenwerken zonder daarbij hun individuele taken uit het oog te verliezen. Doordat zij voor elkaar knelpunten kunnen signaleren, worden problemen op gemeentelijk grondgebied sneller aangepakt. En daar is ook de burger mee geholpen.

Ook voor de gemeente Overbetuwe heeft Windmill een handhavingsuitvoeringsprogramma opgesteld, gebaseerd op een door de gemeente opgesteld Samenhangend handhavingsbeleid. Ook hierbij zijn prioriteiten gesteld op basis van een risico-analyse om zo de beschikbare handhavingscapaciteit zo effectief mogelijk in te zetten. Op basis van monitoring wordt het uitvoeringsprogramma jaarlijks geëvalueerd en indien nodig aangepast.