Windmill Milieu Management Advies
Referentieprojecten
Onderstaand een selectie van door ons uitgevoerde projecten. Neem contact met ons op voor een toelichting of aanvullende referenties.
Beleidsadvies
Vergunningen opstellen
Handhavingstrajecten
Milieuonderzoeken
Hindercontouren
MER
Afval
Cursussen
Detachering
 • Vergunningverlening gemeenten Eijsden-Margraten, Landgraaf, Schinnen, Haelen.

 • ​Vergunningverlening IMD Beek-Nuth-Stein, Provincie Limburg

 • Agrarische vergunningverlening gemeenten Horst aan de Maas, Gulpen-Wittem
 • Geurbeleid gemeenten Almelo, Grave, Voerendaal, Eijsden-Margraten, Horst aan de Maas
 • Externe veiligheidsbeleid o.a. Valkenburg aan de Geul, Nuth, Gulpen-Wittem
 • Integraal handhavingsbeleid o.a. gemeente Overbetuwe, gemeente Gulpen-Wittem
 • Samenwerking afdelingen milieu o.a. gemeenten Overbetuwe en Lingewaard, gemeenten Gulpen-Wittem en Vaals.

 • Controles uitgevoerd voor de gemeenten Arcen-Velden, Valkenburg aan de Geul, Gulpen-Wittem, Simpelveld, Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen • Akoestisch onderzoek:  Randweg Nederweert,  reconstructieonderzoeken, Brand Bierbrouwerij, Lidl Supermarkten, Pinkpop Landgraaf, Pathé Bioscopen      
 • Stikstofdepositieonderzoeken o.a. bedrijventerrein Groote Haar, Vossenberg Brunssum, woningbouwplannen

 • Luchtkwaliteitonderzoek o.a. gemeenten Delft, Grave, Cuijk, Heerlen

 • VOS metingen bedrijfsoverlast gemeente Leudal
 • Bepalen hindercontouren geluid, geur, gevaar, licht luchtkwaliteit ten behoeve van inpassingsplannen diverse gemeenten

 • Bepalen hindercontouren spuitzones gemeente Maasgouw en Roermond • MER Landbouw Ontwikkelings Gebied 'De Ass', gemeente Cuijk

 • Onderzoeken ten behoeve van Mer procedures in o.a. de gemeenten Zutphen, Nederweert, Aalten, Almelo.

 • Europese aanbesteding afval inzameling/verwerking gemeenten Stein, Beek, Gulpen-Wittem, Meerssen.

 • Proefproject nascheiding kunststof 24 Limburgse gemeenten
 • Cursus verruimde reikwijdte Parkstad gemeenten


 • Akoestisch zonebeheer gemeente Venlo

 • Milieubeleid gemeente Gulpen-Wittem

 • ​Afvalbeleid o.a. gemeente Horst aan de Maas

 • Handhaving o.a. gemeente Valkenburg aan de Geul

 • Vergunningverlening o.a. Intergemeentelijke milieudienst Beek-Nuth-Stein