Windmill Milieu Management Advies
Tuinkorvenproject gemeente Horst aan de Maas
De gemeente Horst aan de Maas was landelijk de eerste gemeente die koos voor de combinatie van de grijze bak met tuinkorven in plaats van de traditionele groene bak. Het tuinafval kan in grote korven worden geworpen, terwijl de relatief beperkte hoeveelheid groente en fruit afval door de burgers zelf wordt gecomposteerd of gewoon in de grijze bak terecht komt.

Op basis van de proef is bepaald dat de totale hoeveelheid opgehaald tuinafval groter is dan de totale fractie GFT die in vergelijkbare gemeentes opgehaald wordt. Er bleek dus een efficienty winst op te treden!
Pilotproject
Omdat het tuinkorvenproject de eerste proef was met tuinkorven in Nederland was nog weinig bekend over de kosten en baten. Alvorens zich in het project te storten heeft de gemeente door Windmill laten bepalen wat de mogelijke voor- en nadelen waren. Op basis van deze eerste rapportage kon met een gerust hart worden begonnen aan de proef.
Analyse
Windmill heeft de resultaten van het proefproject voor de gemeente geanalyseerd. Daaruit bleek dat, naast een geldbesparing, de burger zeer tevreden was met deze nieuwe vorm van afvalinzameling. De gemeente Horst aan de Maas bleek per burger al snel twee keer zoveel groenafval in te zamelen dan vergelijkbare gemeenten.